Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab


publikation

Notat, august 2003
Florence Wurth, Jean Schweitzer, Leo van Gruijthuijsen

I tilbudsmaterialet for konvertering fra elvarme til naturgasfyret centralvar-meanlæg, som er udarbejdet af Elsparefonden i samarbejde med nogle af gasselskaberne, gives der nogle tekniske minimumskrav til anlægget. Med hensyn til kedelanlægget kræves det bl.a., at kedlen skal være modulerende og have et moduleringsområde, der er tilpasset husets varmetab bedst muligt.

Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler

Publikationsnummer
N0301

Publikationsår
2003

Download publikationen