ATEX-direktivet


publikation

Rapport, oktober 2004
Thomas W. Sødring, DGC


Indflydelsen på gasbranchen

Alle arbejdsgivere er med Europaparlamentet og Europarådets Direktiv 99/92/EF /30/ blevet pålagt en pligt til at gennemgå virksomheden med henblik på at identificere, klassificere og afmærke de eksplosionsfarlige områder på virksomheden. Dvs. områder, hvor der vil kunne forekomme eksplosiv atmosfære i større eller mindre omfang.
 
Pligten til at identificere, klassificere og afmærke de eksplosionsfarlige om-råder suppleres i direktivet af en pligt til, at virksomheden skal udarbejde et eksplosionssikringsdokument (del af arbejdspladsvurderingen, APV). Inden-rigs- og Sundhedsministeriet har i sommeren 2003 indført direktivet via Bekendtgørelse nr. 590 /37/ og Arbejdstilsynet via Bekendtgørelse nr. 478 /2/. Der er for begge bekendtgørelser en overgangsperiode til den 30. juni 2006 for installationer etableret før sommeren 2003.
 
Rapporten har til formål at foretage:
 
  • Vurdering af direktiv 99/92/EF vedrørende klassificering af eksplosionsfarlige områder for gasinstallationer.
  • Vurdering af ændringen af arbejdspladsvurderingen efter implementering af eksplosionssikringsdokumentet.

Emne(r)
Installationer
Sikkerhed

Publikationsnummer
R0410

Publikationsår
2004

Download publikationen