Decentrale kraftvarmeværker stiller krav til el-liberalisering


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 1, 2004
Henrik Iskov, DGC

Baggrunden for temadagen var regeringens lovforslag om markedsåbning for decentrale kraftvarmeværkers elproduktion, der blev sendt i høring medio 2003. Markedsåbning for de decentrale kraftvarmeværker er interessant for gasbranchen, fordi el-, varme- og gasafsætningen påvirkes heraf.

Emne(r)
Kraftvarme

Publikationsnummer
A0401

Publikationsår
2004

Download publikationen