DSM-rapport 2003


publikation

Maj 2004, Gasselskabernes DSM-sekretariat
Bent Karll, DSM - koordinator

Naturgasdistributionsselskabernes rapport over energispareaktiviteter i 2003

DSM-rapport 2003 er rapporten over det første år i det treårige planlægningsforløb i DSM-plan 2003-2005, 2. reviderede udgave dateret 04.04.2003. Forbrug og resultater i 2003 er overalt vurderet i forhold til planen for 2003.
 
Rapporten indeholder tillige et afsnit, som diskuterer DSM-indsatsen og angiver de korrektioner, som selskaberne finder hensigtsmæssige ud fra rapportens tal og den benchmarking af selskaberne, der er foretaget.
 
Gasselskabernes samarbejde om energispareaktiviteter, sker i gasselskabernes DSM-Udvalg med Dansk Gasteknisk Center, DGC som sekretariat.
 
Emne(r)
Energieffektivitet

Publikationsnummer
R0403

Publikationsår
2004

Download publikationen