Energi- og miljøoversigt


publikation

Rapport, juli 2004
Lone M. Schmidt

Formålet med Energi- og miljøoversigten er at præsentere data vedrørende det globale og det danske energiforbrug samt naturgassens placering i energiforsyningen.
 
Gasforbrugets miljømæssige konsekvenser beskrives generelt, og der præsenteres energi- og miljømæssige nøgletal for forskellige naturgasanvendelser. Endeligt beskrives naturgassektorens bidrag til reduktionen af de danske CO2,- NOx -og SO2- emissioner.
 
Siden starten i 80'erne er anvendelsen af naturgas i Danmark vokset, således at naturgas i 2003 udgjorde ca. 23% af Danmarks bruttoenergiforbrug. Globalt dækker naturgas 23.9% af verdens energiforbrug, og naturgasandelen forventes at vokse både globalt og nationalt.
 
En af de største fordele ved naturgas er, at der ved forbrænding af naturgas dannes mindre kuldioxid (CO2) end ved forbrænding af kul eller olie. Reduktionen af de danske udledninger som følge af naturgasanvendelse er beregnet til ca. 5.3 mio. tons pr. år. Dermed leverer naturgas et stort bidrag til den reduktion af CO2-udslippet, der er opnået siden slutningen af 80'erne.
 
Emne(r)
Miljø

Publikationsnummer
R0406

Publikationsår
2004

Download publikationen