Indregulering og måling – gasforbrugende apparater


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 5, 2004
Henrik Andersen

Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har for gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer gennemført projektet ”Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater”. Projektet har belyst problemer i forbindelse med indregulering af gasforbrugende apparater ved varierende naturgassammensætning. 

Emne(r)
Gasapparater
Målere
Service

Publikationsnummer
A0421

Publikationsår
2004

Download publikationen