Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater


publikation

Rapport, juni 2004
Henrik Andersen

Krav til måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater

Rapporten behandler problematikken omkring varierende gassammensætning i forhold til indregulering af gasforbrugende apparater.
 
Det er i mange tilfælde uklart til hvilken belastning, apparatet skal indreguleres under praktiske forhold. Som eksempel kan nævnes, at et gasforbrugende apparats belastning fra fabrikken typisk er fastlagt ved anvendelse af G20 referencegas (ren metan). Under praktiske, danske forhold vil belastningen (med den aktuelle danske naturgas) blive cirka 2 % højere end den påstemplede. 
 
Omkring måleudstyr er der også en række uklare punkter. Der kan være tvivl om hvilke krav, der skal stilles til udstyrets målenøjagtighed, idet Gasreglementet ikke stiller specifikke krav hverken til målenøjagtighed, vedligeholdelse eller kalibrering.
 
Denne rapport forsøger at belyse de forskellige problemer og komme med forslag til praktiske løsninger. Rapporten beskæftiger sig primært med ovennævnte problematikker i forhold til forbrænding af naturgas. 
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Gasapparater
Service

Publikationsnummer
R0407

Publikationsår
2004

Download publikationen