Miljøbelastning (emission), større gasfyrede kedler


publikation

DGC faktablad, januar 2004

DGC har i 2003 afsluttet et projekt, /1/ hvor der er set nærmere på emission af røggaskomponenterne (NOx3 CO og uforbrændte kulbrinter (UHC)) fra større gasfyrede kedler (>120 kW).

Emne(r)
Kedler
Miljø

Publikationsnummer
F03

Publikationsår
2004

Download publikationen