Når motoren bruger gas


publikation

Artikel i Teknisk Nyt nr. 10, 2004
Jan de Wit, DGC

Der er nu opstillet i alt ca. 800 gasmotorer i Danmark med en samlet installeret (el-)effekt på ca. 950-1000 MWe. Langt hovedparten af motorerne anvender naturgas som brændsel. Dog er også i alt ca. 150 mindre motorer i drift på renseanlægsgas, ca. 15-20 ligeledes mindre motorer er i drift på lossepladsgas (deponigas), og et enkelt anlæg drives på gas fra forgasning af træ. 

Emne(r)
Energieffektivitet
Kraftvarme
Motorer

Publikationsnummer
A0414

Publikationsår
2004

Download publikationen