Naturgasnettets anvendelighed for ren brintdistribution


publikation

Rapport, marts 2004
Henrik Iskov, DGC

Brintprogrammet 2000 ENS tidl. j.nr. 1763/00-0033


I forbindelse med den stigende interesse for hvorledes brint kan integreres i samfundet, er spørgsmålet, hvorvidt brint kan transporteres i naturgasnettet, meget centralt.
 
Formålet med projektet er at afdække mulighederne for brinttransport i det eksisterende danske naturgasnet. Undersøgelsen er afgrænset til distributionsnettet. Dette er realiseret ved opbygning af et selvstændigt "mininaturgasnet". 
 
Emne(r)
Brint
Ledninger
Sikkerhed

Publikationsnummer
R0404

Publikationsår
2004

Download publikationen