Reduktion af formaldehyd i gasmotorrøggas og kedelkondensat


publikation

Artikel i Dansk Kemi 85, nr. 12, 2004
Michael Ørtenblad

I et fuldskalaforsøg er det lykkedes at udvaske formaldehyd fra gasmotorrøggas. Dermed er emissionen af formaldehyd fra gasfyrede gasmotoranlæg reduceret. Processen kan også bruges til at reducere formaldehydindholdet i kedelkondensat.

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
A0427

Publikationsår
2004

Download publikationen