Reduktion af formaldehydemission fra gasmotorrøggas


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 4, 2004
Michael Ørtenblad

Et fuldskalaforsøg har dokumenteret muligheden for at udvaske formaldehyd fra gasmotorrøggas, og dermed nedbringe emissionen af formaldehyd fra naturgasfyrede gasmotoranlæg.

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
A0417

Publikationsår
2004

Download publikationen