Sikker installation og drift af gasmotor kraftvarmeanlæg


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 3, 2004
Jan de Wit, DGC

Etableringen af decentral kraftvarmeproduktion med gasmotorer fandt i stort omfang sted i perioden 1991-1995. Det betyder, at mange af disse anlæg nu har en del års drift bag sig.

Emne(r)
Installationer
Kraftvarme
Sikkerhed

Publikationsnummer
A0410

Publikationsår
2004

Download publikationen