Udvaskning af formaldehyd fra gasmotorrøggas


publikation

Rapport, marts 2004
Michael Ørtenblad

Formålet med projektet har været at undersøge og udvikle en egnet rensemetode til de gasmotoranlæg, der kun kræver formaldehydreduktion i forhold til Luftvejledningen.

Udvaskning (absorption) er kendt i andre kemitekniske sammenhænge, men har ikke tidligere været anvendt til formaldehydreduktion fra gasmotorrøggas. Metoden er i nærværende blevet gransket og undersøgt både i teorien og praksis, for at undersøge anvendelighed og effektivitet. Andre industrielt tilgængelige teknologier vurderes i forhold til udvaskningsmetoden.

Projektet er igangsat af gasselskabernes tekniske chefgruppe (TCG), og er støttet af Elkraft System gennem deres PSO pulje. Projektet er udført i samarbejde mellem Reeco Stroem A/S, NESA, Enmaco Motorer A/S og Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC).

Emne(r)
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
R0402

Publikationsår
2004

Download publikationen