Er det sidste store centrale kraftværk bygget i Danmark?


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 6, 2005
Jan de Wit, DGC

Aldrig før har så mange teknologier i så bredt et effektspektrum været til rådighed og taget i anvendelse for el- og kraftvarmeproduktion i Danmark. Nu er også de første mikrokraftvarmeenheder, der matcher el- og særligt varmebehov i danske enfamiliehuse, på vej, og der synes at foreligge et stort installationspotentiale uden for de fjernvarmeforsynede områder. Dette giver gode perspektiver for anvendelse af brændselsceller på lidt længere sigt.
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Installationer
Kraftvarme

Publikationsnummer
A0518

Publikationsår
2005

Download publikationen