Hvad er værst - NOx eller kulbrinteemission?


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 6, 2011
Torben Kvist, DGC

Samfundsøkonomiske fordele ved at reducere NOx gennem ændring af motorindstillinger, selv om det øger gasforbrug og kulbrinteemission.
 
Emne(r)
Kraftvarme
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
A1117

Publikationsår
2011

Download publikationen