Årsrapport 2013


publikation
Danmarks beslutning om at udfase fossile brændsler og konvertere til vedvarende energi har som forventet haft betydning for udviklingen af DGC, vores fokusområder og kernekompetencer. En stor del af de opgaver, DCG har løst for gasselskaber og andre kunder i 2013, har handlet om biogas, forgasningsgas og biogassens opgradering til naturgaskvalitet. DGC har blandt andet bidraget med analyser, beregninger og laboratorieforsøg og har kortlagt de begrænsninger og risici, der skal tages højde for, når store mængder grøn gas distribueres i gasnettet og anvendes i eksisterende installationer.

Emne(r)


Publikationsnummer


Publikationsår
2012

Download publikationen