Gas og vedvarende energi


publikation

Rapport, maj 2012
Karsten V. Frederiksen, DGC

Solfanger og gaskedler ved klyngehusbebyggelse

Formålet med projektet er at følge et sol/gasanlæg i lidt større størrelse over en periode på et år og dermed tilvejebringe relevante nøgletal til bedømmelse af Energistyrelsens standardværdier. Anlægget er kendetegnet ved, at det er installeret som en kaskadeløsning med to Weishaupt-kedler, styring m.m. Her anvendes solvarme i to solfangerkredse som supplement til at forvarme det varme vand (til rumvarme og varmt brugsvand), og kedlerne booster vandet, hvis fremløbstemperaturen til klyngehusene påkræver det. I projektet er der sat fokus på en analyse af energibalancer, besparelsespotentiale og samspil mellem anlægskomponenterne.

Emne(r)
Kedler

Publikationsnummer
R1211

Publikationsår
2012

Download publikationen