Grøn gas i naturgasnettet


publikation

FiB nr. 41, september 2012
Niels Bjarne Rasmussen, Henrik Iskov, DGC

Det er velkendt, at opgraderet biogas kan erstatte naturgas, men der er mindst lige så stort potentiale i at udvinde gas ved termisk forgasning af træ og andre biomasser og konvertere det til naturgas, også kaldet BIO-SNG. For store anlæg vurderes prisen at være på niveau med prisen på opgraderet biogas, men muligheden for at anvende termisk gas diskrimineres i den nye støtteordning for grønne gasser.
 
Emne(r)


Publikationsnummer
A1211

Publikationsår
2012

Download publikationen