LNG er velegnet til lastbil- og skibstransport


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 5, 2012
Mikael Näslund, DGC

Fra 1. januar 2015 begrænses svovlindholdet i brændslet, der må anvendes til fremdrift af skibe i Nordsøen, Østersøen og Den Engelske Kanal til 0,1 %. Det er et stærkt incitament til at anvende flydende naturgas (LNG) som brændstof. Alternativet til LNG er enten at anvende olie med lavt svovlindhold eller at anvende en scrubberteknologi til rensning af røggassen.
 
Emne(r)


Publikationsnummer
A1213

Publikationsår
2012

Download publikationen