Quality tracker til distributionsnet


publikation

Rapport, december 2012
Torben Kvist, DGC

Egnethed af eksisterende model til danske distributionsnet

E.ON Ruhrgas har udviklet en metode til bestemmelse af brændværdien i lokale distributionsnet og kaldes quality trackers. Det unikke ved E.ON’s metode er, at forbruget hos ikke timeaflæste kunder beskrives vha. skabelonkunder. I dette notat beskrives E.ON’s metode til bestemmelse af brændværdi i distributionsnet mere detaljeret. Metoden er blevet testet på et tysk distributionsnet, og den blevet godkendt, så den nu kan anvendes til afregningsformål.
 
Emne(r)
Ledninger

Publikationsnummer
R1208

Publikationsår
2012

Download publikationen