Større gasfyrede kedlers virkningsgrad


publikation

Rapport, maj 2012
Jan de Wit, DGC

Resultater fra feltmålinger

DGC har i denne rapport sammenstillet og analyseret måledata fra praktiske feltmålinger foretaget i perioden 2008 til 2012 på danske naturgasfyrede kedelenheder > 120 kW.

Denne viden omkring praktisk virkningsgrad for kedler kan bruges ved forsyningsanalyser, dimensionering og i forbindelse med miljøberegninger, herunder CO2-verifikation.

Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler
Miljø

Publikationsnummer
R1206

Publikationsår
2012

Download publikationen