Bio-SNG and RE-gases


publikation

Project Report, August 2013
Niels Bjarne K. Rasmussen, DGC

Detailed analysis of bio-SNG technologies and other RE-gases.
ForskNG 10689 (engelsk tekst)

DGC og Risø-DTU har gennemført et ForskNG-projekt om VE-gasser på naturgasnettet, og de vigtigste konklusioner fra projektet er:

  • Bio-SNG-potentialet fra indenlandske biomasseressourcer er omkring 100-150 PJ per år uden at reducere fødevareproduktionen.
  • Valget af udnyttelsen af biogas, dvs. enten direkte til kraftvarme eller til opgradering til bio-SNG, bør afhænge af lokale forhold.
  • Forgasnings- og metaniseringsteknologier kan producere bio-SNG med en konverteringseffektivitet i størrelsesordenen 80%, og danske teknologier kan bidrage til dette.
  • Der er store variationer på de estimerede priser for bio-SNG og biogas på naturgasnettet.
Emne(r)
Biogas
Brint
Forgasning

Publikationsnummer
R1308

Publikationsår
2013

Download publikationen