Gas og vedvarende energi - solvarme


publikation

Rapport, juni 2013
Karsten V. Frederiksen, DGC

Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank

Rapporten omhandler et demonstrationsprojekt, hvor der over et år er gennemført energimålinger på en traditionel villainstallation (gaskedel og varmtvandsbeholder) kombineret med et forholdsvist stort solfangeranlæg. Det vil sige, at der til installationen er tilføjet en nyudviklet 3.000 liter akkumuleringstank, der forsynes med varme fra en solvarmekreds med 25 m2 solfanger. 

Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg

Publikationsnummer
R1304

Publikationsår
2013

Download publikationen