Gasmotoranlæg – spildes der energi med ventilationen?


publikation

Artikel, Kraftvarme Nyt, august 2013
Jan de Wit

Det er vigtigt at minimere energitab på gasmotoranlæg, og der er al mulig grund til at sikre, at ventilation af rum med gasinstallationer ikke er større end nødvendigt. Artiklen henviser til et DGC-notat (”Ventilation af gasmotorinstallationer”), der viser et antal mulige udførelser og anviser metoder til at reducere energitabet.

Emne(r)
Kraftvarme
Motorer

Publikationsnummer
A1309

Publikationsår
2013

Download publikationen