Hændelser på kraftvarmeanlæg 2012


publikation

Artikel, Kraftvarme Nyt, april 2013
Jan de Wit

Gasselskabernes Kraftvarmegruppe indsamler løbende informationer om ulykker og andre hændelser på de gasfyrede kraftvarmeanlæg. Baseret på gruppens arbejde har DGC bearbejdet året 2012, og det er disse resultater, der omtales i artiklen.

Emne(r)
Kraftvarme

Publikationsnummer
A1305

Publikationsår
2013

Download publikationen