Refusion af NOx-afgifter


publikation

Rapport, januar 2013
Lars Jørgensen, DGC

NOx-afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion

I forbindelse med indførelse af metanafgiften har DGC været i intensiv dialog med SKAT om mulighederne for, at kraftvarmeværkerne kan få refunderet afgiften. DGC har foranlediget, at dette også er blevet muligt for de almindelige kraftvarmeværker. Denne rapport beskriver den lovgivningsmæssige baggrund for NOx-afgiften, hvilke større gasfyrede kedel-, motor- og turbineanlæg der kan opnå refusion, krav til dokumentation samt håndtering af refusionsansøgning i praksis.

Emne(r)


Publikationsnummer
R1301

Publikationsår
2013

Download publikationen