Ventilation af gasmotorinstallationer


publikation

Notat

Notatet redegør for reglerne i Gasreglementets afsnit B-4 om ventilation for naturgasfyrede gasmotoranlæg og anviser en række løsningsmodeller for dette. Ved at følge de viste eksempler overholder man kravene i Gasreglementet. 
 

Emne(r)
Kraftvarme
Motorer

Publikationsnummer
N1301

Publikationsår
2013

Download publikationen