Hændelser på kraftvarmeanlæg i 2013


publikation

Artikel, Kraftvarme NYT nr. 128, 2014
Jan de Wit

Gasselskabernes kraftvarmegruppe indsamler informationer om ulykker og andre hændelser, primært på de naturgasfyrede KV-anlæg. Indberetninger og kendte hændelser for året 2013 viser fortsat et lavt niveau i antallet af registrerede hændelser på anlæg med motorer.

Emne(r)
Kraftvarme
Motorer
Sikkerhed

Publikationsnummer
A1410

Publikationsår
2014

Download publikationen