Innovative mini-KV-installationsmuligheder


publikation

Projektrapport, Maj 2014
Jan de Wit, DGC

Innovative mini-KV-installationsmuligheder i Danmark med kort tilbagebetalingstid

Det har været projektets formål at anvise en række egnede anlægssegmenter og mulige anlægsudførsler, hvor mini-KV i Danmark kan installeres og drives med kort tilbagebetalingstid (< 5-6 år). Projektet estimerer også den afledte CO2-effekt.
Projektet har også haft fokus på anlægsudførelser, hvor mini-KV-enhederne
fungerer sammen med varmepumper og således sikrer, at også vedvarende
energi (VE) nu indgår i varmeforsyningen.

Emne(r)
Energieffektivitet
Kraftvarme
Varmepumper

Publikationsnummer
R1403

Publikationsår
2014

Download publikationen