LNG-drevne skibe i EU-landene


publikation

Notat

Notatet indeholder en opgørelse over antallet af LNG-skibe, der er i drift i EU-landene, hvilke typer skibe drejer det sig om og de vigtigste årsager til, at LNG-skibe vinder frem i EU-landene. Notatet beskriver forholdene i Danmark, og om det er oplagt, at danske skibe kommer på LNG. Desuden nævnes de vigtigste miljøfordele ved LNG til skibe, og hvor stor en andel af den samlede luftforurening i Danmark kommer fra skibstrafikken.

Emne(r)
LNG

Publikationsnummer
N1401

Publikationsår
2014

Download publikationen