Myndighedsbehandling af store gasinstallationer


publikation

Projektrapport, juli 2014
Lars Jørgensen, DGC

Grænseflader mellem myndigheder samt pligter og krav til sagsbehandling og dokumentation

Store gasinstallationer er underlagt krav fra Gasreglementets afsnit B, men under sagsbehandlingen skal gasleverandøren1 også forholde sig til andre myndigheders regler og krav. Denne rapport beskriver grænsefladerne mellem Gasreglementet og krav fra disse øvrige myndigheder. På baggrund af en gennemgang af reglementer, love og vejledninger samt kontakt til relevante myndighedspersoner opstilles specifikke grænseflader.

Emne(r)
Installationer
Myndighedsforhold

Publikationsnummer
R1404

Publikationsår
2014

Download publikationen