Vejledning 71 - Myndighedsbehandling af større gasinstallationer (udgået)


publikation

Vejledning, juli 2014
UDGÅET

Ved sagsbehandling og godkendelse af større gasinstallationer er gasleverandøren overordnet set forpligtet til at følge bestemmelserne i gasloven. Dvs. sikre, at bestemmelserne i Gasreglementet bliver overholdt. Gasleverandøren skal endvidere forholde sig til andre myndigheders regler i forbindelse med godkendelse af installationen. Denne vejledning er rettet mod gasleverandørernes sagsbehandlere, kommunale myndigheder og bygherrerådgivere.

Emne(r)
Installationer
Myndighedsforhold

Publikationsnummer
V71

Publikationsår
2014

Download publikationen