Blandepotter og blanderør


publikation

Artikel, HVAC 6, 2015
Jan de Wit og Bjørn K. Eliasen

Hvor godt fungerer blandepotter og blanderør på gaskedelanlæg?

DGC har gennemført et lille måleprogram på tre mellemstore gaskedelanlæg i kaskadeinstallation udstyret med såkaldte blandepotter eller blanderør. Formålet er at afklare, hvorvidt opblanding af varmt kedelfremløbsvand i kedelreturen finder sted og dermed ringere brændselsudnyttelse. Pilotundersøgelsen har vist, at blandepotter kan fungere fint for gaskedelinstallationer.

Emne(r)
Installationer
Kedler
Varmeanlæg

Publikationsnummer
A1508

Publikationsår
2015

Download publikationen