Mikrokraftvarme – i og uden for Danmark


publikation

FiB nr. 53, september 2015
Jan de Wit 

På globalt plan bliver der solgt mellem 55.000 og 70.000 mikrokraftvarmeanlæg om året, men p.t. er der ingen anlæg i Danmark. Den største barriere for udbredelse af teknologien er økonomien, blandt andet fordi man normalt ikke får betaling for at levere el til nettet.

Emne(r)
Brændselsceller
Kraftvarme
Motorer

Publikationsnummer
A1517

Publikationsår
2015

Download publikationen