Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene


publikation

Notat

Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af gasdrevne lastbiler, busser, lette køretøjer, herunder personbiler, og gastankstationer i EU-landene det seneste årti. Gas dækker i notatet over naturgas og biogas.

Emne(r)
Gas i transportsektoren

Publikationsnummer
N1501

Publikationsår
2015

Download publikationen