Direkte gasfyrede varmepumper


publikation

Projektrapport, januar 2016
Jan de Wit, DGC

Rapporten beskriver resultatet af en mindre analyse om direkte gasfyrede absorptionsvarmepumpers fordele og eventuelle ulemper i forhold til andre gasfyrede varmeproduktionsteknologier anvendt i Danmark.

Undersøgelsen dækker direkte gasfyrede enheder i effektområdet 0,5-10MW varmeydelse. Dette vil sige anvendelse på lidt større blokvarmecentraler samt inden for fjernvarmeområdet.
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler
Varmepumper

Publikationsnummer
R1601

Publikationsår
2016

Download publikationen