Gas og VE - god økonomi og stor CO2-besparelse


publikation

Artikel, Gasteknik nr. 2, 2016
Jan de Wit og Bjørn K. Eliasen, DGC

Rundforbi Idrætsanlæg i Rudersdal Kommune har for lidt over et år siden ombygget sin varmecentral, så den nu producerer varme og el samtidigt med, at der indgår vedvarende energi og varmegenanvendelse i varmeforsyningen. Driftsresultaterne er gode, det samme er tilbagebetalingstiden, og der er opnået stor CO2-besparelse. Der findes mange sådanne mellemstore blokvarmecentraler i Danmark, og der er således et stort potentiale for mere effektiv energiudnyttelse og store CO2-besparelser.
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Kraftvarme
Varmepumper

Publikationsnummer
A1608

Publikationsår
2016

Download publikationen