Gode driftsmuligheder for kraftvarmen


publikation

Artikel, Kraftvarme Nyt, februar 2019
Jan de Wit og Johan Bruun, DGC

Varmesæsonen 2018-2019 har indtil videre budt på ganske gode el-afregningspriser for et pænt antal timer. Dette har givet gode vilkår for indtægt
ved kraftvarmedrift.

Emne(r)
Varmeanlæg
Varmepumper

Publikationsnummer
A1901

Publikationsår
2018

Download publikationen