Nye gasteknologier matcher fjernvarmens krav til effektivitet


publikation

Artikel, GASenergi nr. 4, 2018
Jan de Wit, Bjørn K. Eliasen og Steen Andersen, DGC

Gassen er på en række områder i konkurrence med andre varmeproduktionsteknologier og brændsler med væsentligt lavere afgiftsbelastning og dermed potentielt lavere varmeproduktionspris. Til basisvarmeproduktion skal der ny teknologi til for at matche tidens krav til energieffektivitet, varmeproduktionspris mv. Heldigvis er sådan ny teknologi allerede nu til rådighed med relevans og ydelser, der matcher behovene, også i fjernvarmesektoren.
 
Emne(r)
Varmeanlæg
Varmepumper

Publikationsnummer
A1814

Publikationsår
2018

Download publikationen