Omlægning af naturgasnet til biogasnet


publikation

Projektrapport, marts 2018
Jonas Hoen, DGC

Formålet med dette projekt er at vurdere muligheden for at reducere CO2-emissionen fra boligopvarmning ved konvertering fra naturgas til biogas. En sådan omstilling kræver, at man omstiller hele eller dele af et distributionsnet, hvilket også vil påvirke andre typer gaskunder i samme net. I projektet vurderes de økonomiske omkostninger ved konvertering af et sådant mindre naturgasforsynet område.

Emne(r)
Biogas
Ledninger

Publikationsnummer
R1801

Publikationsår
2018

Download publikationen