VE-integration og optimering af varmeproduktion med direkte fyret absorptionsvarmepumpe


publikation

Rapport, april 2019
Jan de Wit, Johan Bruun, Steen D. Andersen, DGC m. fl.

Den danske energiforsyning står over for ønsker om og krav til øget anvendelse af VE-baserede energikilder. Løbende forbedring af energieffektivitet for varmeproducerende enheder i fjernvarmeforsyningen samt nedbringelse af energitab er ligeledes væsentlige indsatsområder.
 
Projektet har til formål at etablere og demonstrere en direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe på et fjernvarmeværk med fokus på konkurrencedygtig varmepris, høj VE-andel og brændselseffektiv drift. Projektets mål er endvidere at demonstrere en teknologi, der medvirker til og fremmer gassystemets omstilling til grønne VE-gasser.
 
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Varmepumper

Publikationsnummer
R1901

Publikationsår
2019

Download publikationen