Belastning af lokale eldistributionsnet ved indfasning af varmepumper og elbiler


publikation

Notat, september 2019

I dette notat redegøres der for, at elnettet får kapacitetsproblemer, hvis områder, der er gasopvar-mede, konverteres til opvarmning udelukkende baseret på elvarmepumper. Kapacitetsproblemerne i elnettet kan udskydes eller helt undgås, hvis der i stedet konverteres til gashybridvarmepumpeløs-ninger.  

Emne(r)


Publikationsnummer
N1904

Publikationsår
2019

Download publikationen