Biogas, Biomethane and Electro-methane cost comparison


publikation

Rapport, december 2019
Torben Kvist, Johan Bruun og Henrik Iskov Steen, DGC 

Formålet med denne rapport er at sammenligne omkostningerne til produktion af biogas (60% CH4 og 40% CO2), opgraderet biogas (biometan) eller elektro-metan.

Fokus for rapporten vil være på omkostningerne ved elektro-metan, da de andre teknologier er mere modne og veldokumenterede. Biogas er gas produceret ved anaerob fordøjelse af f.eks. gødning, husholdningsaffald eller andre typer organisk materiale.

Biometan er opgraderet biogas, hvor CO2, svovl og andre urenheder fjernes. Typisk produceres biometan med henblik på injektion i naturgasfordelings- eller transmissionsnettet.

Elektro-metan er metan produceret fra CO2 og H2 ved methanation. I dag er CO2 et affaldsprodukt fra biometan-produktion, og ved at kombinere dette CO2 og H2 fra elektrolyse i en metanationsreaktor kan der produceres elektro-metan.

Generelt bruges året 2020 som basisår for alle økonomiske beregninger, hvis ikke andet er angivet. Inflation på 2% bruges i beregninger for at få 2020-omkostningerne.
 
 

Emne(r)
Biogas

Publikationsnummer


Publikationsår
2019

Download publikationen