Investerings-, drifts- og vedligeholdelses- omkostninger for mellemstore gaskedler


publikation

Rapport, juni 2019
Johan Bruun, DGC

Omkostningerne for installation, drift og vedligehold er undersøgt for mellemstore gaskedler i ydelsesintervallet 50 – 1000 kW. Der er indsamlet data fra hovedsageligt 2017 og 2018. De fleste kedelleverandører i Danmark har valgt at deltage i undersøgelsen.

De indsamlede data viser tydeligt at omkostningerne per installeret kW falder, jo større kedelanlæg der indkøbes. Det samme gør sig gældende for service- og vedligeholdelsesomkostningerne. Et overslag på totalomkostningerne til udskiftning af ældre gaskedel til ny eller blot installation af ny gaskedel er også inkluderet i rapporten.

Emne(r)
Kedler

Publikationsnummer
R1902

Publikationsår
2019

Download publikationen