Kraftvarme-info nr. 41


publikation

Nyhedsbrev, KV-info
Februar 2019

KV-info behandler en række aktuelle emner for gasfyrede kraftvarmeanlæg.

Læs i dette nr.:

  • Hændelser/ulykker på danske KV-anlæg
  • Elpriser efterår/vinter 2018/2019
  • Lukning af Tyra-gasfeltet for renovering mv.
  • Driftsstatistik fra Grøn Energi
  • Gasmotor-varmepumpen i Ringkøbing
  • Korrosion i røggasvekslere

Emne(r)
Kraftvarme

Publikationsnummer
KV41

Publikationsår
2019

Download publikationen