Måling af skift i gaskvalitet, test af lille sensor


publikation

Artikel, Kraftvarme Nyt, juni 2019
Jan de Wit og Steen D. Andersen, DGC

Større variation i sammensætning af gassen i gasnettet udfordrer stabil drift af fx gasmotorer. DGC har testet en lille sensor til test af Wobbetallet for gassen i røret. Sensoren placeres forud for en installation og kan på få sekunder give et signal, hvis der er ændring i gassens sammensætning.

Emne(r)
Gaskvalitet

Publikationsnummer
A1903

Publikationsår
2019

Download publikationen