Redegørelse for RED II's betydning for gassen i Danmark


publikation

Notat, september 2019

 I dette notat redegøres for det nye vedvarende energidirektiv ”Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder”. 

Emne(r)


Publikationsnummer
N1905

Publikationsår
2019

Download publikationen