Vejledning 58 - Indregulering af ibrugtagne apparater samt særligt kritiske apparater (udgået)


publikation

Vejledning, december 2010, revideret 2014
UDGÅET

Variationen i naturgaskvaliteten kan resultere i problemer med nogle gaskedler, hvis de ikke er indreguleret meget præcist. Denne vejledning beskriver forskellige forholdsregler, man kan tage for at undgå problemer, når gassen varierer.
 
Emne(r)
Forbrænding
Gaskvalitet
Service

Publikationsnummer
V58

Publikationsår
2014

Download publikationen