Vejledning 66 - Adgangsforhold til gasinstallationer (udgået)


publikation

Vejledning, juni 2012
UDGÅET

Ifølge Gasreglementet skal der altid være lovlig, sikker adgang til gasinstallationer. Gasdistributionsselskabet er udførende kontrolmyndighed på vegne af Sikkerhedsstyrelsen; derfor skal ejer/bruger give gasdistributionsselskabet adgang til at tilse gasinstallationen. Gasinstallationen omfatter alt lige fra stikledningens anboring på hovedledningen til udmundingen af aftrækket. Det er ejer/brugers ansvar, at tilsyn kan udføres på en sådan måde, at Arbejdstilsynets forskrifter bliver overholdt.
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Installationer
Kedler

Publikationsnummer
V66

Publikationsår
2012

Download publikationen